Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ

– Gündelik yaşam becerilerini geliştirme
– Açık havada zaman geçirme, yapılandırılmamış oyun
– Doğal akış, sadelik, yalınlık, dinginlik
– Doğayla bütünleşebilme
– Yaratıcılık, huzur, doyum
– Problem çözme becerilerini özgün biçimde geliştirme
– Dayanıklılık
– Yenilik ve değişime uyum

– Güven, paylaşım, sorumluluk, empati, işbirliği, saygı, kendine değer verme, duygularını
yönetebilme becerilerini geliştirme
– Bilimsel eğitim, bilimin, felsefenin, sanatın temel kavramlarıyla tanışma
– Estetik algının ve beğeninin geliştirilmesi ve zevk sahibi, özerk bireyler yetiştirme
– Girişimci ve becerikli bireyler yetiştirme