Hakkımızda

1973’te kurulduğumuz ilk günden beri, Özel Azra Anaokulu olarak  çağdaş ve bilimsel bir eğitim anlayışı izlemekteyiz. Şubemizde de çocuk ve oyun merkezli eğitim sistemimizle, pedagog ve uzman psikologlar, psikodramatisler, eğitim koordinatörleri,  dalında uzman branş öğretmenleri ve özellikle anaokulu öğretmenliği alanında eğitimli kadromuzla ilk günkü heyecanımızı koruyarak yolumuzda ilerlemekteyiz.

Çocuğun ilk altı yılı, bireysel gelişiminin temel taşını oluşturur. Çocuk, temel bilgi ve becerilerini bu erken gelişim döneminde kazanır. Son araştırmalar da göstermektedir ki, çocuğun öğrenme ve bilgilenme sürecini, aileden çok okul ve sosyal çevre şekillendirmektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmekte, özgüvenli, çağdaş, meraklı, iletişim becerileri yüksek çocuklar yetiştirmeye özen göstermekteyiz.

Tecrübemiz ve uzman kadromuzla, İstanbul’un en köklü okul öncesi eğitim kurumu olarak alanımızda iddialıyız.

MİSYONUMUZ
Güvenli, özerk, becerikli, yaratıcı, estetik beğenileri gelişmiş, değişime uyum sağlayan, dayanıklı,
kendisi ve çevresiyle barışık bireylerin gelişimine katkı sağlamak.
İçinde bulunduğu evreni, dünyayı, doğayı tanıyan, onunla bağ kuran, etkileşime giren, doğayı seven,
merak eden, araştıran bireyler yetiştirebilmek.

VİZYONUMUZ
Çağdaş, bilimsel, felsefi akıl yürütme becerileri gelişmiş, yaratıcı hayal gücüne sahip Atatürkçü
değerlerle donanmış, yeniliklere ve değişime uyum sağlayabilen, yaratıcı, insana ve tüm canlılara
duyarlı bireyler yetiştirmek, Azra kimliği ve kültürü ile çocuklarda farklılık yaratabilmek.

REHBERLİK
– Çocuğun okul başlangıcına yönelik oryantasyon çalışmasının yapılması
– Psikologlar tarafından çocuğun, psikomotor, zihinsel, kişilik ve sosyal gelişiminin izlenmesi
– Ailelere yönelik sürekli danışmanlık
– Çocuğun ihtiyacına uygun olarak gerekli psikolojik ve tarama testlerinin uygulanması
– Bilginin sürekli değişimi gerçeğine bağlı olarak, öğretmenlerin meslek içi eğitimleri için yeni
bilgilerin sunulması