Branş Dersleri

İngilizce

Okullarımızda yoğunlaştırılmış İngilizce programları uygulanmaktadır. Oyunlar, şarkılar, tekerlemeler, flash kartlar ve eğitici program setleriyle birlikte çocuğun hem görsel, hem işitsel duyularına hitap ederek öğrenmeyi hızlandırırız. 6 yaş öğrencilerimiz artık İngilizce tiyatro oyununda yer alacak seviyeye gelirler.

Bale

Bale, çocuklarda mimik kullanımı, müzik duyusu, duygu ve beden koordinasyonunu en üst düzeye taşıyan bir aktivitedir. Koreografi gerektirdiği için aynı zamanda dikkat ve hafızayı da devreye sokar. Özellikle 5-6 yaş gruplarımıza yıl sonu gösterisi etkinlikleri kapsamında, dalında uzman branş öğretmenlerince bale dersleri verilmektedir.

Orff

Elementer müzik ve hareket eğitimi müziğe bir giriş yolu arayan çocukların müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı hedefler.
Orff’a göre, müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir, insanın yetiştirilmesidir. Bunu ritm çalışmaları ile bütünler, çocuğun iç harmonisine yardımcı olur.

Yüzme

Yüzme, çocuklarda kas-iskelet yapısının gelişimine yardımcı olan bir spor dalıdır. Bütün spor dallarının temelini oluşturur. Çocukların koordinasyonlarını geliştirir. Yüzme, okullarımızda, yaz okulu kapsamında seçmeli ders olarak verilmektedir.

Drama

Yaratıcı drama, bireyin kişiliğinde zaten var olan, ve ancak uygun programlarla ortaya çıkarılabilen yaratıcılığı geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli bir biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir. Çocuğun etrafında olup bitenin farkına varabilmesi, ayrıntıları görebilmesi, farklı bir bakış açısıyla değerlendirme yapabilmesi ,duyarlı olması bizlerin drama çalışmasında hedeflediği şeyler arasındadır.

Satranç

Satranç, bir oyun havası içinde, çocuğu zorlamadan, kendi arzusuyla düşüncesini bir konu üzerinde yoğunlaştırmasını sağlar. Satranç sayesinde konsantre olmayı öğrenen çocukların, daha sonra derslerine ve diğer konulara konsantre olmaları daha kolay olur. Satranç oynayan çocuklarda dikkat dağılması sorununun önemli ölçüde azaldığı zamanla görülecektir.

Spor

İyi ve sağlıklı bir bedenin yolu spor yapmaktan geçer. Erken yaşta yapılmaya başlanan spor, kasları doğru şekilde geliştirir, kemikleri güçlendirir ve yağ hücrelerinin gereksiz büyümesini engeller. Spor yapan çocuklar bedenlerini iyi tanır, yeteneklerini ve vücudunun eğilimlerini erken yaşta keşfederler. Kim hangi spora yatkın ya da bu konuda sınırları nedir gibi soruların cevabına kolaylıkla ulaşılır.

El İşi

Resim, kil, hamur, artık madde ve çeşitli malzemelerle yaptığımız el işi faaliyetleriyle hem konsantrasyon süresini, hem çocuğun ince motor becerilerini geliştiririz. Ortaya yeni bir eser koyan çocuk bunun manevi tatminini ve sanatın terapisini hisseder.

Halk Oyunları

Halk oyunları, içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritm ve hareket yapısı ile çocuğun bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir rol oynar. Birlikte oynamanın avantajı ile çocuğa kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi, paylaşmayı ve kendini ifade etmeyi öğretir. Özellikle 5-6 yaş gruplarımıza yıl sonu gösterisi etkinlikleri kapsamında, dalında uzman branş öğretmenlerince halk oyunları dersleri verilmektedir.