Bilgilendirme Formu

ÖZEL AZRA ÇOCUK YUVASINA HOŞGELDİNİZ

Azra Çocuk Yuvasında yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemde de temel hedefimiz çocuklarımıza mutlu, keyifli bir okul yaşantısı sunmak ve en çağdaş yöntemleri kullanarak onların bilişsel, fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu yazıda, sizleri çalışma prensiplerimiz, programlarımız ve 2019-2020 dönemi içindeki hedeflerimiz konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

OKUL-AİLE İLETİŞİMİ

Okul içerisinde çocukla ilgili edinilen bilgi ve değerlendirmelerin, aileye doğru ve sürekli aktarımının gerekliliğine inanıyoruz. Bu amaçla ilk çalışmamız, okula yeni başlayan çocukların ailelerine, uyum dönemi boyunca bir haberleşme defteri aracılığıyla günlük bilgilerin aktarılmasıdır. Uyum döneminin sonunda, bir anne-baba görüşmesi ile karşılıklı bilgi aktarımı yapıyor ve yaşanılan sorunlara yönelik danışmanlıkta bulunuyoruz.Gereksinimlere bağlı olarak bu danışmanlık hizmetimiz tüm yıl boyunca devam etmektedir.

UYGULANAN TESTLER

Her çocuğun doğal ve farklı bir gelişim süreci olmakla beraber doğumdan itibaren her yaş dönemine özgü belirlenmiş gelişim basamakları vardır. Bu basamaklar belirli aylardaki ve yaşlardaki gelişim ile ilgili belirlenmiş standart becerileri kapsar. Her ay ve yaşta çocuğun yapabilecekleri belirlidir ve normal çocuk yaşının standartlarına uyar. Gelişim testleri, çocuğun bulunduğu gelişim basamaklarını belirler ve çocuğun gelişim düzeyi ile ilgili bilgi verir. Çocukların gelişim düzeylerinin tespiti için AGTE (Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri) ve/veya Denver Gelişimsel Tarama testini uyguluyoruz. Her iki test 0-6 yaş arası çocukların gelişim alanlarının tespiti ve normalden sapmaların erken tanınabilmesi için kullanılır.Ayrıca hazırlık sınıfı gruplarımızda, çocuğun İlkokula hazır olup olmadığı Metropolitan Okul Olgunluk Testi ile ölçülür. Test sonucuyla beraber yıl sonunda ilkokullara yönelik bilgi ve yönlendirme bireysel görüşmeler ile yapılır.
Bu rutin uygulamaların dışında yaşanılan sorunlara ve gereksinimlere bağlı olarak farklı testler uygulanır.

ÖĞRETMEN GÖZLEM RAPORLARI VE FAALİYET DOSYALARI

Öğretmenlerin çocuklarla ilgili gözlemleri günlük ve aylık olarak aileye iletilmektedir. Haberleşme defterinin uyum dönemi sonunda bitirilmesi ile her gün çocuğun günü nasıl geçirdiğine yönelik hazırlanmış günlük bilgi formu gönderilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin çocuklarla ilgili gözlemleri raporlaştırılarak her ay size gönderilecektir. Öğretmen gözlem raporları; çocuğun duygulanım özellikleri, arkadaşlarıyla iletişimi, etkinlik katılımı, öz bakım becerileri ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Bu raporlar, çocukların o dönemi kapsayan el faaliyetleri ve yaratıcı etkinlik çalışmalarını içeren dosyaları ile birlikte gönderilecektir. Dosyaları inceledikten sonra içindeki faaliyet örneklerinin ve raporun alınarak faaliyet dosyalarının okula geri gönderilmesi önemle rica olunur. Kavram eğitimine yönelik test çalışmaları ayrı dosyalanacak ve üç ayda bir eve gönderilecektir. Bu dosyalarının incelendikten sonra gönderilen şekliyle okula iadesini önemle rica
ediyoruz.

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

Yuvaya başlayan çocukların uyum programları psikologlarımız tarafından hazırlanarak izlenmektedir. Uyum döneminin sonunda aileyle bireysel görüşme yapılarak danışmanlık verilmekte ve bu danışmanlık istenildiği durumda tekrarlanmaktadır. Çocuklar grup içinde ve doğal ortamda izlenmekte, kişisel özellikleriyle ilgili öğretmenler bilgilendirilmektedir. Çocukların sorun yaşadığı durumlarda, bireysel çalışmalar yapılmakta, gereken
durumlarda davranış değiştirme programları uygulanmaktadır. Psikolog gözlemleri raporlaştırılarak ailelere iletilmektedir.

Bu yıl için Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan değerlendirme raporları ve gönderilme biçimi şu şekilde olacaktır:

Aralık Ayı: Duygusal Gelişim Değerlendirme Raporu

Şubat Ayı: Bilişsel Gelişim Değerlendirme Raporu

Mayıs Ayı: Genel Gelişim Değerlendirme Raporu (Çocukların öz bakım becerileri, psiko motor gelişim, bilişsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim, aktivitelere katılım, ilgili ve başarılı olduğu alanlar ile ilgili bilgileri kapsamaktadır) Çocuk gelişimi ve çocuk psikolojileriyle ilgili bültenler hazırlanarak ailelere
ulaştırılmaktadır. Çocukların temel alışkanlıklarını düzenlemek amacıyla tüm gruba uygulanan Davranış Eğitim Programları hazırlanmaktadır.

DAVRANIŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

Bu yıl çocuklarımızın ev yaşantılarında ki temel alışkanlıkları ve temel davranışlarını düzenlemek amacıyla tüm gruba uygulanan davranış eğitim çizelgeleri hazırladık.

Yıl boyunca uygulanacak davranış programları şunlardır:

Kasım Ayı: Yemek yeme alışkanlıklarını düzenlemeye yönelik hazırlanmış olan bu program üç hafta devam edecek ve her gün evde çocukla beraber doldurularak okula gönderilecektir.

Ocak Ayı: Uyku alışkanlığını düzene koymaya, çocuğun kendi yatağında ve zamanında yatma alışkanlığının kazandırılmasına ve pekiştirilmesine yönelik bu program üç hafta devam edecek ve her gün çocukla beraber evde doldurularak okula gönderilecektir.

Mart Ayı: Yemek, uyku, diş fırçalama, odasını ve eşyalarını toplama, nezaket sözcüklerini kullanma gibi temel alışkanlıkların tümünü düzenlemeye yönelik bu program üç hafta sürecek ve evde her gün çocukla beraber doldurularak okula gönderilecektir.

SAĞLIK

Toplumsal yaşamla birlikte daha çok yoğunlaşan sağlık problemleri ile ilgili okulumuzda tüm önlemler alınmaktadır.
Alınan sağlık önlemlerine ek olarak sizlerden beklediğimiz; çocuğunuza okul başlangıcında ve kış aylarında duyurulan zamanlarda Beta (boğaz kültürü) ve gaita (dışkıda parazit aranması) testlerini yaptırmanız ve sonuçlarını bizlere ulaştırmanızdır.
Çocuğunuzun ilaç kullandığı durumlarda çocuğun adının soyadının ve ilaç kullanım bilgisinin yazılı olduğu imzalı bir kağıdı bize göndermeniz gerekmektedir.
Ateşli çocukların okula gönderilmeyerek evde bakımının sağlanması ve bu konuda okulu bilgilendirmenizi rica ederiz.
Çocuğunuzun okulda ateşlendiği durumlarda, çocuk gruptan ayrılarak ilk müdahale yapılmakta ve aile bilgilendirilmektedir.
Özel Azra Çocuk Yuvası olarak amacımız bizlere emanet ettiğiniz çocuklarımıza hak ettikleri mutlu, huzurlu, keyifli, doyurucu okul yaşantısını sunmak, gelişimlerine en çağdaş yöntemlerle katkıda bulunmaktır. Azra ailesi olarak aramıza hoş geldiniz diyor, olumlu ve olumsuz tüm eleştiri ve önerilerinize her zaman açık olduğumuzu bir kez daha yinelemek istiyoruz.

SEVGİLER