Atölyeler

ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE

Çocuğun tüm gelişim alanlarının sürekli desteklendiği, öğrenme sürecinde aktif rol aldığı, beceri temelli eğitim ortamı sunuyoruz. Çocuk bilgiden önce deneyime ihtiyaç duyar ve yaparak, yaşayarak öğrenir. Atölye çalışmaları ile öğrencilerimiz gerçek aletleri kullanarak, yaşamı deneyimleyerek, doğayla bütünleşme becerilerini çok yönlü olarak geliştirirler. Atölye çalışmaları bir aktif eğitimdir. Çocuklar bu çalışmalarla çevresiyle etkileşimde bulunarak ona verilen materyallerle yaratıcılığını geliştirir, kendi ilgi alanlarını oluştururlar.

Erikson’un “Yaşam Boyu Gelişim” kuramına göre insanın 8 çağı ve her çağın belirli kazanımları vardır:

0-2 yaş arası güven
2-4 yaş arası özerklik
4-6 yaş arası girişimcilik ve beceriklilik
6-12 yaş arası başarı
12-18 yaş arası kimlik kazanma
18-30 yaş arası yakınlık kurma
30-60 yaş arası üretkenlik
60 ve devamı umudu koruma

Gelişimin gelecek dönemlerini etkileyen, şekillendiren en önemli dönemi ilk 6 yıldır. Yaşam başarısı ilk 6 yılın kazanımları üzerine şekillenir.

Fin çocuk gelişimi uzmanı Eeva Hujala’ya göre okul öncesi çocuk eğitimi hayat boyu öğrenmenin ilk ve en kritik aşamasıdır. Çünkü nörolojik araştırmalara göre beyin gelişiminin % 90’ı, sinir yolları bağlantılarının % 85’i ilk 5 yaşa kadar gerçekleşir.

Helsinki Eğitim Kurumu’ndan Eeva Pentilla, okul öncesi eğitimi şöyle tanımlıyor:“Çocukların anaokullarına, gündüz bakımevi ve kreşlere gönderilmesi sosyoekonomik sınıf ve imkanlarla ilgili değildir. Bir yurttaşlık hakkıdır. İyi anne ve babalar çocuklarını bu okullara gönderirler. Anaokulları, gündüz
bakımevleri ve kreşler çalışırken çocuğun atıldığı bir yer değil, çocuğun oynaması, öğrenmesi ve arkadaş edinmesi için en doğru yerdir. Bu bağlamda 8 ay ile 5 yaş aralığındaki çocuklar için anaokulları, gündüz bakımevleri ve kreşler okul öncesi eğitimin ilk evresi ve eğitimin kendisi ile eşanlamlıdır. Altı yaşında
başlanan anaokulunun odak noktası ise öğrenmeyi öğrenmektir. Genel olarak okul üncesi eğitimi, okuma yazma, matematik öğretimi değil, doğa, hayvanlar ve yaşam çevresi üzerine kurulu bir eğitim evresi olarak görmek gereklidir.”

Aristo, “insan doğal olarak bilmek ister” der.
Konfüçyüs, “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım” der.

Sanat ve Bilim eğitiminin ilk yıllarda başlaması bu nedenle bizim için çok önemli öğrencilerimiz oluşturduğumuz Bilim ve Sanat atölyelerinde yoğun sanat ve bilim eğitimi almaktadırlar.

Bilişsel Gelişim

1)Bilim Atölyesi

– Gözlem
– İnceleme
– Deney
– Temel Bilimsel Kavramlarla Tanışma

2)Felsefe Atölyesi

– Seçme ve Karar Verme
– Özerklik – Bağımsız Kişilik Gelişimini Sağlama
– Sebep Sonuç Kurma Becerilerini Geliştirme
– Kendileri İçin Önemli Kavramlar Hakkında Düşünmelerini Sağlama
– Temel Felsefi kavramlarla Tanışma
– Filozofları Tanıma
– Mitolojiyi ve Antropolojiyi
– İnsanlığının Geniş Tarihini Tanıma

3) Satranç Atölyesi

– Bağlantı Kurma
– Akıl Yürütme

4)Matematik Atölyesi

– Akıl Yürütmeyi Öğrenme
– Sayı Sayma ve Tanıma
– Eşleme
– Sıralama
– Gruplama
– Sayı Yazma-Örüntü
– Problem Çözme
– Renk-Kavram
– Sayı Doğrusu
– Geometri
– Zaman Ölçme
– Simetri

5)Dil Atölyesi

– İngilizce
– Kavram Gelişimi
– Bilimsel ve Kültürel Kavramlardan Haberdar Olma

Kişisel- Sosyal Gelişim (Gündelik Yaşam Becerileri)

1)Çevre Atölyesi

A . Bahçecilik Atölyesi
– Bitki dikimi
– Bakımı
– Sulama
– Aşılama
– Hayvan Bakımı
– Hayvan Besleme
B . Yeniden Dönüşüm Atölyesi
– Kompost(mutfak atkılarından doğal gübre yapımı)
– Atıkların sınıflandırılması
– Bahçe Temizliği
– Pankart ve video hazırlama
C . Doğa Atölyesi
– Doğayı tanıma ve bağ kurma
– Doğa Yürüyüşleri
– Doğal Bitkileri Otları Tanıma
– Meyve toplama
– Çiftlik ve Sera ziyaretleri

2)Mutfak Atölyesi

– Kesme
– Doğrama
– Depolama
– Saklama
– Servis
– Kışa Hazırlık
– Pişirme
– İçecek Hazırlama

3)Sosyal Beceri Atölyesi

– Başkaları ile olumlu ilişkiler kurma
– Toplumsal kuralları ve değerleri benimseme
– Sorumluluk yüklenme
– Haklarına sahip çıkabilme
– Başkalarının haklarına saygı duyma

Estetik ve Duyuşsal Gelişim

1) Sanat Atölyesi

– Boyama
– Yoğurma
– Artık Materyalleri Değerlendirme
– Proje Çalışmaları
– Ressamların Yaşamlarını Eserlerini Tanıma
– Müze Gezileri

2) Yaratıcılık Atölyesi

– Müzik
– Dans
– Ritim
– Drama Çalışmaları
– Elişi (Dikiş, örgü, dokuma)
– İnşaa
– Marangozluk
– TamiratÇalışmaları
-Yaratıcılığı Geliştirme Etkinlikleri( resim-çizgi-öykü tamamlama- scamper-farklı düşünme etkinlikleri-hayal gücünü geliştirme-problem çözme etkinlikleri)

Psikomotor Gelişim

Müzik Ve Hareket Atölyesi

– Orff
– Yoga
– Yaratıcı Drama
– Hikaye ve Masal Anlatıcılığı
– Jimnastik ve Temel Hareketler
– Sokak Oyunları
– Ront Eğitimi