Duyurular

Sosyal Mesafeli Yeni Hayatımız Başlamıştır! Sınırlı Kontenjanla Kayıtlarımız Devam Etmektedir. Lütfen Görüşme için Randevu Alınız.

Azra Hakkında

1973’te kurulduğumuz ilk günden beri, Özel Azra Anaokulu olarak, çağdaş ve bilimsel bir eğitim anlayışı izlemekteyiz. Atatürkçü değerlerle donanmış, yaratıcı, özgüvenli, insani değerlere ve tüm canlılara duyarlı, özerk bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz.

  • Çocuk ve oyun merkezli eğitim
  • Pedagog ve uzman psikologlar
  • Psikodramatisler
  • Eğitim koordinatörleri
  • Uzman branş öğretmenleri
Azra Anaokulu
Azra Erenköy
3-6 yaş

1973’te kurulduğumuz ilk günden beri, Özel Azra Anaokulu olarak çağdaş ve bilimsel bir eğitim anlayışı izlemekteyiz.

Azra'da Günlerimiz

Velilerimizden Gelenler

Atölye Çalışmaları

Bilişsel Gelişim, Kişisel-Sosyal Gelişim, Estetik ve Duyuşsal Gelişim, Psikomotor Gelişim alanlarına uygun olarak programlanmış atölye çalışmalarımız;

Bilim

Atölyesi

Gözlem-İnceleme-Deney-Temel Bilimsel Kavramlarla Tanışma

Sanat

Atölyesi

Boyama – Yoğurma - Artık Materyalleri Değerlendirme - Proje Çalışmaları - Ressamların Yaşamlarını Eserlerini Tanıma - Müze Gezileri

Dil

Atölyesi

İngilizce- Kavram Gelişimi-
Bilimsel ve Kültürel
Kavramlardan Haberdar Olma

Matematik

Atölyesi

Akıl Yürütmeyi Öğrenme-Sayı
Sayma ve Tanıma-Eşleme-Sıralama-
Gruplama-Sayı Yazma-Örüntü-
Problem Çözme-Renk-Kavram-sayı
Doğrusu-Geometri-Zaman Ölçme-
Simetri

Doğa

Atölyesi

Doğayı tanıma ve bağ kurma-
Doğa Yürüyüşleri-Doğal Bitkileri
Otları Tanıma- Meyve toplama-
Çiftlik ve Sera ziyaretleri

Çevre

Atölyesi

Bitki dikimi-Bakımı-Sulama-
Aşılama-Hayvan Bakımı-Hayvan
Besleme

Satranç

Atölyesi

Bağlantı Kurma-Akıl Yürütme

Mutfak

Atölyesi

Kesme-Doğrama-Depolama-
Saklama-Servis- Kışa Hazırlık-
Pişirme-İçecek Hazırlama

Felsefe

Atölyesi

Seçme ve Karar Verme-Özerklik-Bağımsız Kişilik Gelişimini Sağlama-Sebep Sonuç Kurma Becerilerini Geliştirme-Kendileri İçin Önemli Kavramlar Hakkında Düşünmelerini Sağlama

Yaratıcılık

Atölyesi

-Müzik-Dans-Ritim-Drama
Çalışmaları
-Elişi (Dikiş, örgü, dokuma)
-İnşaa-Marangozluk-Tamirat
Çalışmaları
-Yaratıcılığı Geliştirme

Müzik ve Hareket

Atölyesi

-Orff- Yoga-Yaratıcı Drama-
Hikaye ve Masal Anlatıcılığı
-Jimnastik ve Temel Hareketler
-Sokak Oyunları
-Ront Eğitimi++

Sosyal

Beceri Atölyesi

Başkaları ile olumlu ilişkiler
kurma- toplumsal kuralları ve
değerleri benimseme-
sorumluluk yüklenme-haklarına
sahip çıkabilme- başkalarının
haklarına saygı duyma
0
den fazla mezun